120 Baker Street, London,
England, W1U6TU

+44 (0)208 068 4673

Comanda de apel

AUTORIZATIE

Noutăți

Automatizarea proceselor de producție este imposibilă fără utilizarea sistemelor informatice de specialitate. O trăsătură caracteristică a sistemelor informatice de specialitate moderne, care este utilizată pentru automatizarea producției, este utilizarea de centralizare a bazelor de date, de cunoștințe și instrumente care determină proprietățile și capabilitățile unice sistemelor informatice de specialitate a întreprinderii.

Citiți mai multe 01.05.2018
Noutăți
Cel mai important factor în creșterea eficienței producției industriale este economisirea resurselor materiale. Economisirea materialelor reprezinta o sarcină în complex destul de grea, în soluționarea căreia este necesar să se ia în considerare factorii constructivi, tehnologici și organizaționali.

Citiți mai multe 13.03.2018
Noutăți